Menu
Aneta Brzezicka

Aneta Brzezicka, Ph.D.

Assistant Professor

Postal Address:
University of Social Sciences
and Humanities
Chodakowska 19/31
03-815 Warsaw, Poland

Contact: 
Phone: +48 22 517 9824
Fax: +48 22 517 9824
Email: aneta.brzezicka@gmail.com 

Main interests

Working memory functioning in subclinical depression: A cognitive psychophysics approach Relationships between working memory and intellectual functioning The neural correlates (EEG, fMRI) of the dysphoric mood and helplessnes training influence on memory and reasoning processes – the role of working memory capacity. Cognitive functioning in romantic love state and it’s neural correlates (EEG investigations).

Education:
 • 2004 – Ph. D.; Department of Psychology, Warsaw School of Social Sciencces and Humanities
 • 2001 – MA; Department of Psychology, Warsaw University
Selected Grants (in Polish)
 • N N106 324639 „Ograniczenia poznawcze w zakresie rozumowania oraz zmienne pośredniczące sytuacyjnej aktywizacji przekonań o braku zdolności intelektualnych osoby lub jej grupy społecznej. Porównanie zjawisk bezradności intelektualnej i zagrożenia stereo typizacją”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wykonawca (aktualnie realizowany)
 • N N402 269036 „Ocena występowania i charakter zniekształceń  procesów uwagi na bodźce emocjonalne u osób cierpiących na fobie społeczną. Behawioralne, psychofizyczne i
  neuronalne korelaty procesów uwagowych", Warszawski Uniwersytet Medyczny, wykonawca (aktualnie realizowany) 
 • N106 017 31/1344 „Wpływ nastroju depresyjnego i treningu bezradności na procesy pamięci i rozumowania przy uwzględnieniu roli pamięci operacyjnej i psychofizjologicznych korelatów procesów poznawczych”; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, kierownik projektu (projekt zrealizowany, w trakcie recenzji) 
 • 1H01F 002 30 “Poznawcze i emocjonalne zaburzenia jako predyktory trudności szkolnych: rola pamięci operacyjnej” – Instytut Psychologii PAN,  wykonawca (projekt zrealizowany)
  BST 01/07 " Psychofizjologiczne korelaty zmian w procesach uwagi i percepcji czasu związanych z wiekiem" - Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, finansowanie z puli środków przeznaczonych na badania statutowe (projekt zrealizowany)
 • 1 H01F 033 27 „Typ reprezentacji kategorii społecznej a efektywność przetwarzania informacji w procesach uwagi, pamięci, hamowania i wnioskowania” – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, wykonawca (projekt zrealizowany)
 • 2 H01F 008 25 pt.: „Funkcjonowanie pamięci operacyjnej u osób depresyjnych i starszych: Podejście psychofizyczne” – Szkoła Wyższa Psychologii Poznawczej; główny wykonawca w projekcie badawczym promotorskim (projekt zrealizowany)
 • Specjalista w projekcie "Talent Game - metodyka i narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań uczniów" finansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w konkursie 4/POKL/3.4.3/08
Selectef publications:
 1. Kamiński, J., Brzezicka, A. i Wróbel, A. (2011). Short term memory capacity (7+/-2) predicted by theta to gamma cycle length ratio. Neurobiology of Learning and Memory, 95, 19-23. (IF = 3,48)
 2. Brzezicka, A., Kamiński, M., Kamiński, J. i Blinowska, K. (2011). Information transfer during transitive reasoning task. Brain Topography, 24, 1-8. (IF = 2,05).
 3. Radwanska, A., Debowska, W., Liguz-Lecznar, M., Brzezicka, A., Kossut, M. i Cybulska-Klosowicz, A. (2010). Involvement of retrosplenial cortex in classical conditioning. Behavioural Brain Research, 214(2), 231-239. (IF = 3,22).
 4. Sedek, G., Brzezicka, A. i von Hecker, U. (2010). The unique cognitive limitation in subclinical depression: The impairment of mental model construction. [w:] A. Gruszka, G. Matthews i B. Szymura (red.) Handbook of Individual Differences in Cognition: Attention, Memory and Executive Control (str. 335-352). Springer Publisher
 5. Courage, M. L., Howe, M.L., Ilkowska, M.,  Engle, R.W.,  Kossowska, M., Orehek, E., Kruglanski, A.W., McVay, J.C., Kane, J., Marszał-Wiśniewska, M., Zajusz, D., Orzechowski, J., Sedek, G. i Brzezicka, A. (2010). Individual Differences in Working Memory and Higher-Ordered Processing: The Commentaries. [w:] A. Gruszka, G. Matthews i B. Szymura (red.) Handbook of Individual Differences in Cognition: Attention, Memory and Executive Control (str. 419 – 436). Springer Publisher.
 6. Brzezicka, A i Kamiński, J. (2010). Neuromarketing. Możliwości i ograniczenia. [w:] M. Wierzchoń i J. Orzechowski (red.) Nowe trendy w reklamie. Wydawnictwo SWPS Academica.
 7. Brzezicka A. i Krejtz I. (2009). Neuropoznawcza perspektywa w psychopatologii - wstęp redakcyjny. [w:]  Neuropoznawcza Perspektywa w Psychopatologii (str. 7-14).   Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań.
 8. Brzezicka, A. i Radzikowska, Z. (2009). Wpływ stanów euforycznych na funkcjonowanie poznawcze - perspektywa neuropoznawcza. [w:] A. Brzezicka i I. Krejtz. Neuropoznawcza perspektywa w psychopatologii. Poznań: SPA, s. 09-127.
 9. Holas, P. i Brzezicka, A. (2009). Pamięć i uwaga w lęku: zniekształcenia we wczesnych i późnych etapach przetwarzania informacji. [w:] M. Fajkowska i B. Szymura (red.) Lęk. Geneza-Mechanizmy-Funkcje. Wydawnictwo Scholar.
 10. Brzezicka, A. (2009). Zmiany w funkcjonowaniu pamięci roboczej związane z wiekiem – rola prędkości przetwarzania informacji. [w:] R. Balas, J. Orzechowski, K. T. Piotrowski, Z. Stettner (red.). Pamięć robocza.
  Brzezicka, A. i Krejtz, I. (2009). Neuropoznawcza perspektywa w psychopatologii. Wydanie książkowe Czasopisma Psychologicznego.
 11. I. Krejtz, A. Brzezicka i A. Wróbel (red.)(2009). Zniekształcenia funkcjonalne uwagi i pamięci w wybranych stanach psychopatologicznych: Perspektywa poznawcza i neuropsychologiczna. Studia Psychologiczne, 47 (4).
 12. S. Bedyńska, i A. Brzezicka (red.) (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analiz statystycznych na przykładach z psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS ACADEMICA.