Menu
marzena_cypryanska.jpg

Marzena Cypryańska, Ph.D.

Assistant Professor

Postal Address:
Institute of Psychology,
Polish Academy of Sciences
and SWPS University of Social Sciences and Humanities
Chodakowska 19/31
03-815 Warsaw, Poland

Contact: 
Email: mcypryanska@swps.edu.pl 
          marzena@psychpan.waw.pl

RESEARCH INTERESTS
 1. Social cognition, social comparison and cognitive processes
 2. Mechanisms of biases in comparative judgments
 3. Judgment and decision making
 4. Judgmental anchoring
EDUCATION
 • 2007 - Ph. D.; Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences
 • 2000 - MA; Department of Psychology, Warsaw University
EMPLOYMENT
 • Institute of Psychology, Polish Academy of Sciences, 2000-present
  Assistant Professor
 • Warsaw School of Social Sciences and Humanities, 2004-present
  Assistant Professor
PUBLICATIONS
 • Cypryanska, M., & Golec de Zavala, A. (submitted). The Under– and Overestimation Effects in Comparative Judgments – Assimilation and Contrast Mechanisms.
 • Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Vademecum. Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica. [in Polish]
 • Cypryańska, M. i Bedyńska, S. (2007). Porównywanie dwóch grup: testy t-Studenta i ich nieparametryczne odpowiedniki. W: S. Bedyńska i A. Brzezicka-Rotkiewicz (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny przewodnik analizy danych naukach społecznych na przykładach z psychologii (s. 184-207). Warszawa: Wydawnictwo Academica. [in Polish]
 • Bedyńska, S. i Cypryańska, M. (2007). Zaawansowane sposoby tworzenia wskaźników: zastosowanie analizy czynnikowej oraz analizy rzetelności pozycji. W: S. Bedyńska i A. Brzezicka-Rotkiewicz (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny przewodnik analizy danych naukach społecznych na przykładach z psychologii (s. 134-161). Warszawa: Wydawnictwo Academica. [in Polish]
 • Cypryańska, M. (2005). Nierealistyczny optymizm – czy na pewno optymizm? Inne spojrzenie na mechanizmy zniekształcające w sądach porównawczych. [Unrealistic optimism – is it really an optimism? Another view of mechanisms of biases in comparative judgments.] W: K. Piber-Dabrowska i A. Brzezicka-Rotkiewicz (red.), Zawieszony umysł. Pozaosobowościowe dystraktory sprawności umysłowej (s. 89-107). Warszawa: Wydawnictwo SWPS Academica. [in Polish]
 • Cypryańska, M. i Krejtz, I. (2005). Nierealistyczny optymizm – optymizm przewidywa? czy zniekształcenia poznawcze przypadkiem optymistyczne? [Unrealistic optimism – the optimism of predictions or the cognitive biases that are optimistic by a chance?] Studia Psychologiczne, 43, 37-48. [in Polish]
 • Cypryańska, M. (2001). Cechy osobowości twórców w świetle danych biograficznych i autobiograficznych. [Personality traits of creative persons in the light of biographical and autobiographical data.] W: I. Kurcz i J. Bobryk (red.), Psychologiczne studia nad językiem i dyskursem (229-257). Warszawa: PAN, SWPS. [in Polish]