Menu
Rafał Albiński

Albinski Rafal, Ph.D.

Coordinator,
Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies (ICACS)

Postal Address:
SWPS University of Social Sciences and Humanities
Chodakowska 19/31
03-815 Warsaw, Poland

Contact: 
e-mail: rafal.albinski@swps.edu.pl

Education:
 • Ph.D., Cognitive Psychology, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, 2011
  Title: The influence of aging and depressed mood of prospective memory
 • M.A., Psychology, Warsaw School of Social Sciences and Humanities, 2006
  Title: Depression and creation of mental models – quantitative or qualitative deficit of performance?
Publications:

Articles, peer-reviewed

 1. Albiński, R., Kleszczewska-Albińska, A., & Bedyńska, S. (in print). Geriatryczna Skala Depresji (GDS): trafność i rzetelność różnych wersji narzędzia – przegląd badań. (Geriatric Depression Scale, GDS: validity and reliability of different versions of the scale – review). Psychiatria Polska.
 2. Albiński, R., & Bedyńska, S. (2009). Czy można poprawić skuteczność wnioskowania osób depresyjnych? (Reasoning effectiveness of depressed people: Can it be enhanced?) Studia Psychologiczne, 47(1), 61-68.
 3. Albiński, R., & Kleszczewska-Albińska, A. (2009). Zapominalski mózg, czyli metody badania neuronalnego podłoża pamięci prospektywnej.( The brain that forgets to do something: research methods for investigating neural basis of prospective memory). Studia Psychologiczne, 47(4), 7-20.
 4. Kleszczewska-Albińska, A., & Albiński, R. (2009). Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach. (Shame and guilt: Theory and practice) Psychologia Jakości Życia, 8(1), 83-100.
 5. Albiński, R.(2009). Pamiętanie o zamierzonych działaniach. Przegląd badań nad pamięcią prospektywną. (Remembering about intended actions: Review of studies on prospective memory). Psychologia Jakości Życia,  8(2), 203-220.

Book chapters

 • Niedźwieńska, A., & Albiński, R. (2010). Pamiętać, aby pamiętać. Pamięć prospektywna z kontekstem czasowym. (Remembering to remember. Time-based prospective memory). W: G. Sędek i S. Bedyńska (red.). Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu (250-274)Warszawa: PWN.

Other publications:

 1. Albiński, R. (2010). Coś miałam zrobić, ale co… (I was supposed to do something… but what?). Style i Charaktery, 3/2010,57-60.
 2. Albiński, R. i Bedyńska, S. (2010). Zapasy z samym sobą, czyli jak nie zwlekać (Fighting yourself – how to avoid procrastination). Psychologia w szkole, 1(25), 25-37.
 3. Kleszczewska, A. i Albiński, R. (2005). Co nam stroi nastroje. Wywiad z prof. Davidem Watsonem (Where do our moods come from? Interview with prof. David Watson).. Charaktery, 10/2005.

Conference presententions and workshops:

 1. Albiński R., & Sędek, G. (2010). Aging, subclinical depression and event-based prospective memory: the role of cue type and demanding ongoing task. 3rd International Conference on Prospective Memory, Vancouver, Canada.
 2. Albiński, R. (2010). Prospective Memory and Aging - Investigating the Monitoring Costs Using  Linear Syllogisms Task.International Seminar on Aging, Depression, and Control of Cognitive and Affective Processes, SWPS, Warsaw, Poland.
 3. Albiński, R., & Kleszczewska-Albińska, A. (2009). Prospective Memory Monitoring Costs Observed in a Linear Orders Task.Poster, ESCoP Conference, Cracow, Poland.
 4. Kleszczewska-Albińska, A., & Albiński, R. (2009). Processing of Emotional Stimuli in Anxious and Depressive Repressors and Sensitizers. Poster, ESCoP Conference, Cracow, Poland.
 5. Albiński, R., & Kleszczewska-Albińska, A. (2009). Zarządzanie czasem dla terapeutów i ich klientów (3 hour workshop).PTTPB Conference: Cognitive-Behavioral Therapy – In search of efficient treatment methods, Warsaw, Poland.
 6. Albiński, R. (2009). Depression, aging and generative reasoning. British – Polish Workshop on Current Trends in Motivation, Emotion and Cognitive Aging Research, Warsaw, Warsaw School of Social Sciences and Humanities.

Courses taught:

 • Introduction to general psychology
 • Statistics and methodology –SPSS basic course
 • Statistics and methodology –SPSS advanced course