Menu

O nas

ICACS (Interdisciplinary Center for Applied Cognitive Studies) prowadzi międzynarodowe badania dotyczące funkcjonowania człowieka w szeroko zdefiniowanym obszarze podstawowych i złożonych procesów poznawczych, takich jak: uwaga, pamięć robocza, procesy rozumowania i podejmowania decyzji. Główne obszary stosowanych badań poznawczych to problematyka zmian funkcjonowania poznawczego w starszym wieku, psychopatologia poznawcza, poznanie społeczne oraz poznawcza i kliniczna neuronauka. Pracownicy naukowi i doktoranci ICACS realizują aktualnie wiele grantów badawczych finansowanych przez: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Artykuły badaczy ICACS można znaleźć w prestiżowych i wysoko punktowanych międzynarodowych pismach naukowych (tzw. lista czasopism JCR, wyróżnionych przez MNiSW).

Obok tradycyjnych metod badawczych ICACS wykorzystuje dwa rodzaje okulografów – aparatury do pomiarów ruchów gałek ocznych oraz aparaturę do pomiaru aktywności mózgu – EEG, 64 kanałowy elektroencefalograf.