Menu

Granty i programy badawcze

 

eng_ncn.gif

 

Prof. Grzegorz Sędek

Tytuł: Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów: Identyfikacja ograniczeń związanych z wiekiem oraz mechanizmów kompensacyjnych
Czas realizacji: 2015 – 2018
Program: OPUS

dr Rafał Albiński

Tytuł: Pamiętać, żeby pamiętać: treningi poznawcze pamięci prospektywnej z kontekstem zdarzeniowym i radzenia sobie z przerwaniami na przestrzeni
życia
Czas realizacji: 2013 – 2016
Program: SONATA

dr Justyna Sarzyńska

Tytuł: Neurobiologiczne i poznawcze korelaty różnic indywidualnych w instruowanym i nieinstruowanym kłamaniu.
Czas realizacji: 2014 – 2016
Program: PRELUDIUM

dr Aneta Brzezicka

Tytuł: Psychofizjologiczne wyznaczniki trwałości efektów treningów poznawczych.
Czas realizacji: 2012 – 2015
Program: UMO

dr Izabela Krejtz

Tytuł: Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne.
Czas realizacji: 2012 – 2015
Program: Harmonia 2

dr Szymon Wichary

Tytuł: Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka
Czas realizacji: 2012 – 2015
Program: Harmonia 2

mgr Anna Orylska

Supervisor: Prof. Grzegorz Sędek
Tytuł: Wpływ treningu motywacji, dojrzewania na rozwój funkcji wykonawczych u dzieci we wczesnym wieku rozwojowym.
Czas realizacji: 2012 – 2015
Program: UMO