Menu

Dyrektor ICACS

Grzegorz Sędek

Grzegorz Sędek

Profesor zwyczajny, dyrektor ICACS

Adres:
Uniwersytet SWPS
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt: 
e-mail: gsedek@swps.edu.pl
Tel.: (48) 225 179 804; 
Fax: (48) 225 179 825

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
Główne obszary moich zainteresowań badawczych to:

 1. Ograniczenia poznawcze w depresji oraz w starszym wieku, a także po doświadczeniach niekontrolowalności (ze szczególnym uwzględnieniem modeli umysłowych, zadań na wnioskowanie, pamięci roboczej i uwagi);
 2. Rola funkcji wykonawczych w poznaniu społecznym (zwłaszcza w przypadku stereotypów i uprzedzeń);
 3. Poznawcze i naukowe konsekwencje bezradności intelektualnej w środowisku edukacyjnym

WYBRANE PUBLIKACJE W JĘZYKU ANGIELSKIM

Redagowane monografie:

 1. Sedek, G., Verhaeghen, P., Martin, M. (Eds.) (2012). Social and motivational compensatory mechanisms of age-related cognitive decline. Special Issue of Aging, Neuropsychology, and Cognition. Hove, UK: Psychology Press.
 2. Engle, R.W., Sedek, G., von Hecker, U., & McIntosh, D. N. (Eds.). (2005). Cognitive limitations in aging and psychopathology. New York: Cambridge University Press.
 3. von Hecker, U., Dutke, S., Sedek, G. (Eds.). (2000). Generative mental processes and cognitive resources: Integrative research on adaptation and control. Dordrecht: Kluwer.
 4. Kofta, M., Weary, G.,& Sedek, G. (Eds.). (1998). Personal control in action: Cognitive and motivational mechanisms. New York: Plenum Press.

Artykuły:

 1. Czarnek, G., Kossowska, M., & Sedek, G. (2015). The influence of aging on outgroup stereotypes: The mediating role of cognitive and motivational facets of deficient flexibility.  Experimental Aging Research. (IF = 1.440)
 2. von Hecker, U., McIntosh, D. N., & Sedek, G. (2015). Mental model construction, not just memory, is a central component of cognitive change in psychotherapy. Behavioral and Brain Sciences. (IF = 22.821).
 3. Sedek, G., Kossowska, M., & Rydzewska (2014). The importance of adult life-span perspective in explaining variations in political ideology. Behavioral and Brain Sciences.37(3), 329-330. (IF = 22.821)
 4. von Hecker, U., Sędek, G. i Brzezicka, A. (2013). Impairments in mental model construction and benefits of defocused attention: Distinctive facets of subclinical depression. European Psychologist.
 5. Albiński, R., Sędek, G. i Kliegel, M. (2012). Differences in target monitoring in a prospective memory task. Journal of Cognitive Psychology .
 6. Albiński, R., Kliegel, M., Sędek, G. i Kleszczewska-Albińska, A. (2012). Positive effects of subclinical depression in prospective memory and ongoing tasks in young and old adults. Aging, Neuropsychology and Cognition19(1-2), 35-57.
 7. Brzezicka, A., Sedek, G., Marchewka, A., Gola, M., Jednoróg, K., Królicki, L. i Wróbel, A. (2011). A role for the right prefrontal and bilateral parietal cortex in four-term transitive reasoning: an fMRI study with abstract linear syllogism tasks. Acta Neurobiologiae Experimentalis71(4), 479-495.
 8. Verhaeghen, P., Martin, M. i Sędek, G. (2012). Reconnecting cognition in the lab and cognition in real life: The role of compensatory social and motivational factors in explaining how cognition ages in the wild. Aging, Neuropsychology and Cognition19(1-2), 1-12.
 9. Sędek, G., Piber-Dąbrowska, K., Maio, G. R. i von Hecker, U. (2011). Individual differences in prejudice and associative versus rule-based forms of transitive reasoning. European Journal of Social Psychology, 41, 853-865.
 10. Sedek, G. i von Hecker, U. (2004). Effects of subclinical depression and aging on generative reasoning about linear orders: Same or different processing limitations? Journal of Experimental Psychology: General, 133, 237-260.
 11. von Hecker, U. i Sędek, G. (1999). Uncontrollability, depression, and the construction of mental models. Journal of Personality and Social Psychology, 77, 833-850.
 12. Kofta, M., i Sędek, G. (1999). Uncontrollability as irreducible uncertainty. European Journal of Social Psychology, 29, 577-590.
 13. Sędek, G., Kofta, M. i Tyszka, T. (1993). Effects of uncontrollability on subsequent decision making: Testing the cognitive exhaustion hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 1270 - 1281.
 14. Sędek, G. i Kofta, M. (1990). When cognitive exertion does not yield cognitive gain: Toward an informational explanation of learned helplessness. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 729 - 743.
 15. Kofta, M. i Sędek, G. (1989). Repeated failure: A source of helplessness, or a factor irrelevant to its emergence? Journal of Experimental Psychology: General, 118, 3-12.
 16. Kofta, M. i Sędek, G. (1989). Egotism versus generalization-of-uncontrollability explanations of helplessness: Reply to Snyder and Frankel (1989). Journal of Experimental Psychology: General, 118, 413-416.

Rozdziały w książkach

 1. Wichary, S., Domaradzka, E. i Sędek, G. (2012). Impact of aging on information integration in decision making and reasoning. [W:] M. W. Eysenck, T. Maruszewski, i M. Fajkowska, (red.) , Warsal lectures on personality and social psychology: Personality, cognition and emotion. Clinton Corners, NY US: Eliot Werner Publications.
 2. Courage, M. L., Howe, M. L., Ilkowska, M., Engle, R. W., Kossowska, M., Orehek, E., Sędek, G. i Brzezicka, A. (2010). Individual differences in working memory and higher-ordered processing: The commentaries. [W:] A. Gruszka, G. Matthews, B. Szymura, (red.) , Handbook of individual differences in cognition: Attention, memory, and executive control (pp. 419-436). New York, NY US: Springer Science + Business Media.
 3. Piber-Dabrowska, K., Sędek, G. i Kofta, M. (2010). The cognitive nature of prejudiced individuals. [W:] T. Maruszewski, M. Fajkowska, M. W. Eysenck (red.), Warsaw lectures on personality and social psychology: Personality from biological, cognitive, and social perspectives (pp. 145-171). Clinton Corners, NY US: Eliot Werner Publications.
 4. Sędek, G., Brzezicka, A. i von Hecker, U. (2010). The unique cognitive limitation in subclinical depression: The impairment of mental model construction. [W:] A. Gruszka, G. Matthews, B. Szymura, (red.), Handbook of individual differences in cognition: Attention, memory, and executive control (pp. 335-352). New York, NY US: Springer Science + Business Media.
 5. Engle, R. W., Sędek, G., von Hecker, U. i McIntosh, D. N. (2005). Cognitive Limitations in Aging and Psychopathology: An Introduction and a Brief Tutorial to Research Methods. [W:] R. W. Engle, G. Sędek, U. von Hecker, D. N. McIntosh (Eds.), Cognitive limitations in aging and psychopathology (pp. 1-15). New York, NY US: Cambridge University Press.
 6. Hecker, U., Sędek, G., Piber-Dabrowska, K. i Bedynska, S. (2005). Generative Reasoning as Influenced by Depression, Aging, Stereotype Threat, and Prejudice. [W:] R. W. Engle, G. Sędek, U. von Hecker i D. N. McIntosh (red.), Cognitive limitations in aging and psychopathology (pp. 377-401). New York, NY US: Cambridge University Press.
 7. McIntosh, D. N., Sędek, G., Fojas, S., Brzezicka-Rotkiewicz, A. i Kofta, M. (2005). Cognitive Performance after preexposure to uncontrollability and in a depressive state: Going with a simpler “Plan B”. [W:] R. W. Engle, G. Sędek, U. von Hecker, D. N. McIntosh, D. N. (red.), Cognitive limitations in aging and psychopathology (pp. 219-246). New York, NY US: Cambridge University Press.

Pobyty zagraniczne (jako profesor wizytujący):

 • 2006 (miesiąc). School of Psychology, Cardiff University (UK)
 • 2002 (3 miesiące). Interdisciplinary Center for Cognitive Studies. Potsdam University (Germany)