Menu

Zespół administracyjny

Małgorzata Kowal

Małgorzata Kowal


Menadżer administracyjny w projekcie badawczym pt. "Wpływ starzenia się na podejmowanie decyzji i dokonywanie sądów: Identyfikacja ograniczeń związanych z wiekiem oraz mechanizmów kompensacyjnych"

Adres: 
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Kontakt: mkowal@swps.edu.pl

tel. 22 517 98 76